סנטה עם צבי קריסמס

300x235x350 mm

משקל 4.5 ק”ג

1,671