פקק פרח WMF

פקק לסגירת בקבוקים לשמור על יתרת המשקה
אלגנטי

34