צלחת מנה מרק קלאסיHOME HELEMENT

פורצלן

מתאים למדיח

68