קנקן “PEYROMEX 2 ליטר מכסה נירוסטה

קנקן 2 ליטר

מכסה נירוסטה

מתאים לשתיה חמהקרה

75