תחתית ספל קפה Château Septfontaines

פורצלן

מתאים למדיח

 

275