12 כוסות BOSSA NOVA

6 כוסות נמוכים לשתיה קרה+ 6 כוסות שתיה גבוהים

 

314